Biletele de tratament și rețetele medicale pot fi compensate cu suma sau procentul propus de Dieceza de care aparține solicitantul.

  • La solicitarea compensărilor sunt necesare următoarele acte:

     – copie după cartea de identitate;

     – recomandarea medicală pentru biletul de tratament;

     – adeverință de angajat de la parohie

     – copie după rețeta medicală;

     – factura sau chitanța cu care a fost făcută plata biletului de tratament;

     – bonul de la farmacie (cu ștampila farmaciei pe verso) în cazul rețetelor medicale;  

Cererea de compensare va fi adresată către Dieceza de care aparține solicitantul.