ASIGURAȚI FACULTATIV

     Conform art. 6 alin (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, orice persoană se poate asigura în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă și, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Casa de Pensii B.R.C. încheie contracte de asigurare socială pentru persoanele consacrate și pentru persoanele laice care au lucrat în cadrul Bisericii Romano-Catolice.

Conform art. 36 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale pentru asigurații prevăzuți la art. 6 alin (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Contribuția de asigurări sociale se datorează de la data încheierii contractului de asigurare socială, în aceeași cotă prevăzută de Codul Fiscal pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, respectiv 25%.

Plata contribuției de asigurări sociale se poate face și anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.

Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.

 

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din iniţiativa asiguratului, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.

Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială se modifică, din iniţiativa asiguratorului, respectiv a Casei de Pensii B.R.C., prin notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.

Stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat şi plătit, conform legii, contribuţia de asigurări sociale.

Astfel, pentru anul 2023, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială este de 3.000 lei, iar cuantumul contribuției de asigurări sociale  aferent acestui venit este de 750 lei.