POLITICA GDPR
INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

OPERATORUL

Casa de Pensii și Asigurări Sociale a Salariaților Bisericii Romano – Catolice din România, este operator de date cu caracter personal in sensul Regulamentului UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. In prezentul document va fi identificat ca “Operatorul”.
Date de identificare ale Operatorului:
Adresa: Strada General H. M. Berthelot nr.19, Sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.314.46.36

CONFORMITATEA OPERATORULUI CU GDPR

Datele dvs. personale sunt pastrate in conformitate cu prevederile legale si in acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE – denumit in cuprinsul acestui document GDPR.

Operatorul a implementat si respecta GDPR, prelucrand in mod confidential, organizat, securizat si responsabil datele cu caracter personal.

Orice cereri in legatura cu prelucrarile de date cu caracter personal adresate Operatorului vor fi facute pe adresa de e-mail: secretariat@cpbrc.ro