Indicatori utilizați în sistemul public de pensii

pentru anul 2023

 

 I. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de:

  • 6.789 lei – începând cu 1 ianuarie 2023.Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, sunt următoarele:

 II. Cotele de contribuţii de asigurǎri sociale , sunt următoarele:

  • 25% – datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau  pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale (pentru condiții normale de muncă);

III. Începând cu 1 ianuarie 2023:

  • Venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 3.000 lei (valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată);
  • Cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 750 lei.

IV. Valoarea punctului de pensie este de:

  •   1.785 lei – începând cu 1 ianuarie 2023.

V. Indicele de corecţie utilizat pentru determinarea cuantumului pensiei este de 1,41.

VI. Cuantumul ajutorului de deces:

  • Începând cu 1 ianuarie 2023
  • 6.789  lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
  • 3.395 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

VII. Indemnizaţia socială pentru pensionari este de 1.125 lei.

VIII. Indemnizaţia pentru însoţitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadraţi în gradul I de  invaliditate, este de 1.428 lei.


Alte precizări:

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei.

Veniturile lunare din pensii sub nivelul de 2.000 lei NU sunt supuse impozitării cu 10%. 

Persoanele fizice, cu venituri din pensii, beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Aceste valori sunt reglementate, după caz, prin următoarele acte normative:

– Legea nr. 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;

– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– alte prevederi aplicabile în anul 2023.