POLITICA DE COOKIES SI DE SECURITATE A DATELOR

OPERATORUL

Casa de Pensii și Asigurări Sociale a Salariaților Bisericii Romano – Catolice din România este operator de date cu caracter personal in sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.
Date de identificare ale Operatorului:
Adresa: Strada General H. M. Berthelot nr.19, Sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.314.46.36

LEGISLATIA APLICABILA

Prelucram Cookies intr-un mod legitim si legal, fara a incalca drepturile si libertatile utilizatorilor, cu respectarea legislatiei protectiei datelor cu caracter personal Regulamentul (UE) 2016/679 si Legea nr. 190/2018 precum si a legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal si securitatea datelor, Directiva 2002/58/CE privind securitatea datelor personale si protejarea confidentialitatii in sectorul comunicatiilor publice si Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

INFORMATII SUPLIMENTARE

In situatia in care aveti nevoie de informatii suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, le puteti solicita pe adresa de e-mail: secretariat@cpbrc.ro