Scurt istoric

     Casa de Pensii și Asigurări Sociale a Salariaților Bisericii Romano – Catolice din România este constituită și funcționează în baza Decretului Nr.718/1956, fiind un organ central cu personalitate juridică având conducere și fonduri proprii. Efectiv, această instituție a început să funcționeze din luna Ianuarie A.D. 1959, prima ședință de deschidere a lucrărilor Consiliului de Conducere al Casei de Pensii și Asigurări Sociale a Salariaților Bisericii Romano – Catolice ținându-se la data de 16 Ianuarie 1959, în virtutea unui Regulament de organizare și funcționare.

     Contribuabilii și pensionarii Casei de Pensii și Asigurări Sociale a Salariaților Bisericii Romano – Catolice din România, aparțin celor șase Dieceze Romano – Catolice.

     Scopul Casei de Pensii și Asigurări Sociale a Salariaților Bisericii Romano – Catolice din România, este de a stabili și acorda pentru întregul personal clerical și laic, care a activat în cadrul Bisericii, pensii de limită de vârstă, invaliditate și urmași potrivit Legislației pensiilor în vigoare, ajutoare de decese și alte drepturi acordate conform statutului Casei de Pensii.

 

     În anul 2006 s-a constituit Consiliul de Administrație format din reprezentanți ai celor șase Dieceze:

Arhiepiscopia Romano – Catolică de Alba Iulia

Arhiepiscopia Romano – Catolică de București

Episcopia Romano – Catolică de Iași

Episcopia Romano – Catolică de Oradea

Episcopia Romano – Catolică de Satu Mare

Episcopia Romano – Catolică de Timișoara