Talon special de călătorie

Instituția noastră emite taloanele speciale de călătorie prevăzute de Legea nr 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare, pentru pensionarii care au stagiul de cotizare numai în sistemul nostru de pensii.

Pensionarii care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul nostru cât și în sistemul public de pensii se vor adresa Casei județene de pensii din județul de domiciliu pentru emiterea taloanelor speciale de călătorie.